Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2023 GVA

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.b) Ajuda destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i Leer más…

Prestaciones Económicas Individuales (P.E.I.)

Prestaciones Económicas Individuales (P.E.I.) para las personas con diversidad funcional para el ejercicio 2022. Solicitud de ayudas para la atención especializada en centros residenciales. «Las ayudas personales para la atención especializada residencial a personas con diversidad funcional se conceden con carácter de subvención personal y finalista, para atender las necesidades Leer más…