Ajudes personals de promoció de l’autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2023 GVA

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.b) Ajuda destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i Leer más…