Pren la paraula · Des d’Alacant

Des d’Alacant, reivindiquen que es cree una atenció a la Malaltia de #Huntington2022 centrada en la persona afectada. Que els equips interdisciplinars puguen treballar en equip per oferir a les persones i famílies els serveis més indicats segons la situació i estat de salut de cada cas concret. #TomaLaPalabraEH #PrenLaParaulaMH