Les ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d’atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L’atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats. L’atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats.

Requeriments

Els beneficiaris d’ajudes per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds els següents requisits:

a) Ser major de 16 anys i menor de 65 anys.

b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, per estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, mancar de domicili o tindre una situació familiar greu que impedisca l’atenció de l’individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el mitjà familiar.

c) Mancar de recursos econòmics individuals i familiars suficients, que li impedisca fer front al preu d’un servei d’atenció residencial especialitzada.

LINK AL TRÀMIT


0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *